free shipping δωρεαν μεταφορικα

GET YOUR ORDER WITH FREE SHIPPING ON ANY AMOUNT

Κάνε αγορεσ υψηλησ ποιοτητασ προιοντων με ενα κλικ στην πορτα σου.τοσο απλο

NEW F/W ARRIVALS

For Ultra Statement Looks
1 of 25

All Day Bags - Fashion Trends

Best Sellers
1 of 25

tasinolakia.com

tips&tricks

Jewelry Care

To make your jewelry last for a long time and maintain its beautiful appearance:

Treat your jewelry with care, clean it regularly with a dry cloth and always store it.

Do not wear your jewelry while bathing, sleeping or during sports activities.

We recommend that you wear your jewelery as soon as you have finished your look to avoid contact with agents such as: perfume, creams, lacquers or lotions.

Do not expose your jewelry to water or moisture, as it can tarnish or change color. Avoid storing them in the bathroom and contact with substances such as: sulphur, chlorine, salt and the acidic pH of the skin.

Prefer airtight packaging to store your jewelry to protect it from moisture and air. Jewelry should be stored away from sunlight and heat in a protective box.

Certain materials such as brass (faux) need special care and constant cleaning after each use. There is a possibility that this particular material will oxidize when it comes into contact with water, sweat, perfume or lotion and lose its luster. Also, the pH of the skin differs from person to person, which is why the same jewelry can have a different reaction from skin to skin. Brass is a particularly sensitive material on some skins, as a result of which it accelerates its oxidation time even with simple contact with the skin.

Before buying a piece of brass jewelry, make sure that you do not belong to the above category of sensitive skin because it can cause an allergy.

The use of antiseptics is not recommended while wearing jewelry because it changes their color.

To avoid such oxidations, we recommend purchasing stainless jewelry that is resistant to the aforementioned.

The qualities and materials of our jewelry are detailed in the description of each product.

Contact with chemicals should generally be avoided, regardless of the quality of the jewelry so that your jewelry remains shiny over time.

Size chart

In the past the clothing market started with local businesses, with the largest of them marketing their products at most nationally. Nowadays, however, the clothing market has become a global market. This results in the appearance of an important problem: the different dimensioning. Different parts of the world use different ways of sizing clothes.

This problem exists and is a serious concern for clothing companies: one moment the customer is asked to choose between clothes with dimensions such as x-small, small, medium, large, x-large etc., the next day he is in the fitting room with European clothes dimensions 34, 36, 38 or 40, while at another moment he enters an e-shop and wonders which Greek dimension 42, 44 or 46 corresponds to.

So until we find a more permanent way to serve you, and to make your selection easier, we thought we'd add a table with all clothing sizes and how they translate to the other sizing methods. Below you will find the European & Greek way of marking clothing dimensions, as well as the dimensions of jeans. If there is still something that is not clear in our Online Store, please do not hesitate to contact us. We will be happy to assist you. Size

Clothing Care

How will you take care of your clothes in terms of quality?

Cotton

Cotton is the most common plant fiber. It is machine washable and can also be put in the dryer. Cotton clothes tend to wrinkle a lot so ironing at a high temperature is required. Avoid using bleach as it can damage the color and texture of the garment. Due to its absorbency, cotton takes longer to dry in natural conditions or at a higher temperature in a dryer.

Cashmere

Cashmere is a wool fiber and is one of the finest fabrics. Hand wash is recommended as this is a delicate fabric. For the best protection of the fabric, avoid strong spinning and let the garment dry on a clean towel. Drying must be done on a flat surface because if you spread the garment, the weight of the water will alter its line. It cannot be ironed and cannot be put in the dryer. Avoid hot water in the wash.

Viscose

Viscose is a derivative of vegetable raw material. It is a delicate fabric, so it is best to wash it by hand or on a light program in the washing machine with cold water. It is preferable to iron from the reverse side and at a moderate temperature, before the garment is completely dry. Avoid storage in plastic bags and direct exposure of the garment to the sun.

Micro-model

MicroModal is made from beech wood and depending on its processing can surpass the properties of cotton. It is one of the softest fabrics in texture, reminiscent to a large extent of the properties of silk. Machine washable at any temperature according to the marking on the garment. It is recommended to put it on a hanger after ironing as it is not a fabric that wrinkles easily and can be dried that way. If necessary, it is recommended to iron from the inside out.

Mohair

Mohair is a type of wool with characteristics that make it one of the finest fibers. Mohair as a fabric may be a bit wilder than other hair types. Many woolen garments are not machine washable so make sure it says so on the label and follow the instructions. Steam is always used for ironing. It is recommended to use a cloth over the garment. Polyester The most widely known synthetic fiber. It is a very durable fabric that does not shrink in the wash. Can be put in the washing machine and dryer. Prefer medium temperature water and use fabric softener before spinning.

Hair

Wool is a delicate fabric so you must follow the instructions of the respective garment. Woolen clothes tend to "pick up" in the washing machine so hand washing is preferred. Avoid very hot water, dryer and ironing. If ironing is required, the garment should be fresh and ironed after putting a cloth over it to avoid direct contact of the garment with the iron plate.

Silk

One of the most luxurious natural fabrics, which tends to be extremely soft. Silk is durable and does not wrinkle much. It is a very delicate fabric when it comes to ironing so consult the instructions on the garment. Prefer ironing while the garment is still fresh and use a medium temperature.

Fur

When you receive your fur comb it gently to untangle the hairs and return it to its normal shape. Do not place your fur next to heat sources. If it gets wet, it is better to let it dry naturally. Avoid perfumes because fur tends to absorb them. Do not store it in a plastic bag and do not leave it exposed to the sun as it can change its color.

Gin

Denim is a cotton fabric characterized by its diagonal weave. It can be washed in the washing machine and dried either naturally or in a tumble dryer. When machine washable, put together with similar colors. The darker the denim, the more likely it is to bleed. Ironing from the wrong side is preferred regardless of the temperature of the iron. The more it is washed, the color of the denim tends to lose its color vibrancy so avoid unnecessary washes

Charm Bracelet Size Guide

How to calculate your wrist size:

Wrap a tape measure around your wrist, just below the wrist bone. Pull it just enough to fit snugly on the spot, feel comfortable without being too tight. This is your wrist size.
If you plan to add more than 5 symbols to your bracelet, we would suggest choosing one size larger than your normal size.
A bracelet when purchased, as it has not been worn before, is stiffer and tighter but as you wear it you will notice it loosening up.

It is recommended one cm more than the hand size to fit your hand perfectly.

Size Guide for Rings

We show you the simplest way to find out the size for your rings, depending on which finger you want to wear them, so that they fit perfectly.

The size of the Ring corresponds to an exact measurement of the inner diameter in millimeters. You find an existing ring of yours and measure its inner diameter with a tape measure. The inside diameter is the straight line joining one inner end of the ring to the other passing through its center. One centimeter is 10 millimeters-mm.

So if the tape measure is 1.8 cm, you will choose 18mm as the size

Easy?

Difficult at first, they say, but it's a simple and at the same time brilliant way to order exactly the size you want, and not to throw it to the goddess Luck, even if it succeeds!?

 • tasinolakia skroutz

  ΕΊΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΚΡΟΥΤΖ!

  Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το brand  μας βρίσκεται και στο skroutz marketplace! Ως σύγχρονο fashion eshop λατρεύουμε το progress statement και φιλοξενούμε τα προιόντα μας σε...

  ΕΊΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΚΡΟΥΤΖ!

  Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το brand  μας βρίσκεται και στο skroutz marketplace! Ως σύγχρονο fashion eshop λατρεύουμε το progress statement και φιλοξενούμε τα προιόντα μας σε...

 • BOX NOW-ο πιο εύκολος τρόπος για να παραλάβεις! tasinolakia

  BOX NOW-the easiest way to receive!

  tasinolakia.com as an active online store tries to modernize all the means given to it and offer its customers the greatest conveniences. so that they have the best shopping experience...

  BOX NOW-the easiest way to receive!

  tasinolakia.com as an active online store tries to modernize all the means given to it and offer its customers the greatest conveniences. so that they have the best shopping experience...

 • Γιατί το ασημένιο μου κόσμημα μαύρισε; tasinolakia

  Why did my silver jewelry turn black?

  Is it poor quality silver? Silver as a natural material reacts with its environment, especially with chemicals in the atmosphere. Over time, silver tarnishes and tarnishes, this does not mean...

  Why did my silver jewelry turn black?

  Is it poor quality silver? Silver as a natural material reacts with its environment, especially with chemicals in the atmosphere. Over time, silver tarnishes and tarnishes, this does not mean...

1 of 3